Gửi người thôn Vĩ (Bản thu 2)

"Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà ?

Gió theo lối gió, mây đường mây ;
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay.
Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay ?

Sao anh không về chơi thôn Vĩ,
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên ?
Vườn ai mướt quá, xanh như ngọc,
Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

Mây đường mây, gió đùa lối gió
Hoa bắp lay bên dòng nước trong
Trên sông đó thuyền ai thấp thoáng
Có chở trăng về ?
Có chở trăng về kịp tối nay ?
Có chở trăng về kịp tối nay ?

Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà ?"

Bình luận (0)