Gửi má thân yêu

GỬI MÁ THÂN YÊU
 

Còn nghe tiếng ru, đồng quê sớm chiều võng đưa
Mẹ theo các con… ánh… sáng trong đêm khuya soi lúc công đồn
Ngày ấm nóng ven rừng,
Còn nghe tiếng ru còn nghe võng ru mình…
Cây chông tre tay má đã vót… diệt Mỹ giữ từng làng
Hậu Giang thân yêu quê ta, hạt cơm tay má… vun trồng
Gửi thêm người ra cho con chống Mỹ……
Ôi má yêu ngàn đời, mang trái tim triệu người.
Như dòng Cửu Long vẫn trôi, đem phù sa cho đất tôi
Má thân yêu. Má thân yêu!
Như cả miền Nam trong lòng… chúng….. ta………

Bình luận (0)