Guantanamera

Đóng góp: Anh Thư
GUANTANAMERA

Guantanamera
Guajira Guantanamera
Guantanamera
Guajira Guantanamera

Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma
Yo soy un hombre sincero
De donde crece la palma
Y antes de morirme quiero
Echar mis versos del alma

Guantanamera,
Guajira Guantanamera,
Guantanamera,
Guajira Guantanamera,

Mi verso es un verde claro
Y de un carmín encendido
Mi verso es un verde claro
Y de un carmín encendido
Mi verso es un ciervo herido
Que busca en el monte amparo

Guantanamera
Guajira Guantanamera
Guantanamera
Guajira Guantanamera

Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar
Con los pobres de la tierra
Quiero yo mi suerte echar
El arroyo de la sierra
Me complace más que el mar

Guantanamera
Guajira Guantanamera
Guantanamera
Guajira Guantanamera

Guantanamera
Guajira Guantanamera
Guantanamera
Guajira Guantanamera

Bình luận (1)

  1. Anh Thư

    Bài hát này do ca sĩ Julio Iglesias trình bày, phần tác giả nên đề : Nhạc Cuba, để bản này liên thông được với một bản khác trên trang.