Giải phóng miền Nam

Đóng góp: Trần Hoàng Hải Anh

Bản nhạc

GIẢI PHÓNG MIỀN NAM


Giải phóng miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước
Diệt đế quốc Mỹ, phá tan bè lũ bán nước
Ôi xương tan máu rơi, lòng hận thù ngất trời
Sông núi bao nhiêu năm cắt rời.

Đây Cửu Long hùng tráng, Đây Trường Sơn vinh quang
Thúc giục đoàn ta xung phong đi giết thù
Vai sát vai chung một bóng cờ.

Vùng lên ! Nhân dân miền Nam anh hùng !
Vùng lên ! Xông pha vượt qua bão bùng.
Thề cứu lấy nước nhà ! Thề hy sinh đến cùng !
Cầm gươm, ôm súng, xông tới !

Vận nước đã đến rồi
Bình minh chiếu khắp nơi
Nguyện xây non nước sáng tươi muôn đời.

Bình luận (0)