Giấc mơ sẽ đến bên ngưỡng cửa

Giấc mơ sẽ đến bên ngưỡng cửa
Nhạc: Đunaépxki
Lời Việt: Trung Kiên


*****************************

Giấc mơ vui về trong mỗi nhà
Hãy yên ngủ con xinh đẹp ơi.
Mọi con đường, mọi phương trời
Đời con mở rộng thênh thang.
Thế giới đang yên giấc say nồng nàn,
Gió hát bên song rì rào
Trời cao này, quả đất này
Dành cho con bao mơ ước.
Trời cao này, quả đất này
Rực ánh hồng cho tương lại.

Giấc mơ vui về trong mỗi nhà
Hãy yên ngủ con xinh đẹp ơi.
Mọi con đường, mọi phương trời

Đời con mở rộng thênh thang.
Thế giới đang yên giấc say nồng nàn,
Gió hát bên song rì rào
Trời cao này, quả đất này
Dành cho con bao mơ ước.
Trời cao này, quả đất này
Rực ánh hồng cho tương lại.

 

 

Bình luận (0)