Giã từ thuốc lá

Đóng góp: Gacon
GIẢ TỪ THUỐC LÁ


Có một loại thuốc, chẳng chữa bệnh chi, chẳng chữa bệnh gì, sao gọi thuốc 
Thuốc gì mà thuốc, càng hút càng ho, ngồi cạnh cũng lo ung thư ốm yếu
Chính là điếu thuốc, anh cầm trên tay ngại nói nên lời hôi ới là hôi 
Chính là điếu thuốc, anh cầm trên tay, rút ngắn cuộc đời nguy ới là nguy.

Thuốc lá, từ nay tôi quyết bỏ thuốc, thuốc lá thôi
Dù cho đem vắng buồn nhớ, nhớ em yêu 
Thuốc lá, từ nay tôi quyết bỏ thuốc tránh nỗi đau, 
Vì cuộc sống mới niềm hạnh phúc bên nhau  
Thuôc lá từ nay tôi quyết bỏ thuốc, thuôc lá thôi
Dù cho ai đó mời mãi cũng ,"Nâu!", "Nâu!" 
Thuốc lá từ nay tôi quyết bỏ thuôc, tránh nỗi đau
Vì cuộc sống mới niềm hạnh phúc bên nhau, bên nhau trọn đời...

Bình luận (2)

 1. Vũ Đăng Dũng

  Giã từ thuốc lá (Lê Đăng Khoa) hay Lên xe đội mũ bảo hiểm (Nguyên Nhung)..v..vv..Là 2 trong nhiều bài hát có nội dung mang tính thời sự hiện nay…

 2. Gacon

  GIẢ TỪ THUỐC LÁ

  Sáng tác . LÊ ĐĂNG KHOA

  Có một loại thuốc, chẳng chữa bệnh chi,chẳng chữa bệnh gì, sao gọi thuốc. Thuốc gì mà thuốc, càng hút càng ho, ngồi cạnh cũng lo ung thư ốm yếu..Chính là điếu thuốc anh cầm trên tay ngại nói nên lời hôi ới là hôi ,chính là điếu thuốc anh cầm trên tay ,rút ngắn CUỘC ĐỜI nguy ới là nguy.

  Thuốc Lá ,tư nay tôi quyêt bỏ thuốc,thuốc lá thôi dù cho đem vắng buồn nhớ,nhớ em yêu . Thuốc lá, từ nay tôi quyết bỏ thuốc tránh nỗi đau ,vì cuộc sống mới niềm hạnh phúc bên nhau . Thuôc lá từ nay tôi quyết bổ thuôc , thuôc lá thôi dù cho ai đó mời mãi cũng ,"NÂU!", "NÂU!" .Thuốc lá từ nay tôi quyêt bỏ thuôc tránh nỗi đau vì cuộc sống mới niềm hạnh phúc bên nhau ,bên nhau trọn đời