Giá đừng

GIÁ ĐỪNG


Giá đừng có hội làng Lim 
Tôi đâu lấy cớ đi tìm (là) nụ sen 
Giá đừng trong rượu có men 
Tôi đâu uống cạn những chén em rót mời 
Giá đừng gặp mặt người ơi 
Chỉ làm cho khổ nhau thôi giá đừng.


Người ơi, người ơi, người như cây trúc (ư) xinh
Để tôi thao thức một mình lẻ loi 
Lúng liếng là lúng liếng ơi,
Vì duyên quan họ nên tôi vẫn tìm 
Giá đừng đến hẹn lại lên,
Tháng Giêng trẩy hội lỡ quên… giá đừng...

Bình luận (0)