Em làm kế hoạch nhỏ

Bản nhạc

EM LÀM KẾ HOẠCH NHỎ

1/Ta vui hát lên các bạn ơi,
Mừng miền Bắc năm nay được mùa
Ta góp sức của đôi bàn tay,
Cùng anh công nhân xây nhà máy
Đất nước mình rồi sẽ thắm tươi,
Trong tương lai xã hội chủ nghĩa
Có kế hoạch nhỏ bé bé đây
Đem dâng lên Tổ quốc mến yêu
2/Ta hăng hái tới nơi đồng quê
Cùng đào mương cho nước chảy về
Gây phân bón thêm cho nhà nông
Để ngày mai cây lúa nặng bông
Đất nước mình rồi sẽ thắm tươi,
Trong tương lai xã hội chủ nghĩa
Có kế hoạch nhỏ bé bé đây
Đem dâng lên Tổ quốc mến yêu
3/Ta đi kiếm những sắt vụn rơi
Kìa nhà máy khói phun ngút trời
Mau đem đến cho công xưởng ta,
Để ngày mai đúc ra cầy máy
Đất nước mình rồi sẽ thắm tươi,
Trong tương lai xã hội chủ nghĩa
Có kế hoạch nhỏ bé bé đây
Đem dâng lên Tổ quốc mến yêu.

Bình luận (0)