Đường Xuân rộn bước hành quân

ĐƯỜNG XUÂN RỘN BƯỚC HÀNH QUÂN

Sáng tác: Thanh Phúc
Trình bày: Ngọc Tú&Tốp CMTW
***********************************

 

Tuổi trẻ ta lên đường thẳng hướng ra tiền phương
Vui những con đường nối theo con đường Trường Sơn
Tuổi trẻ say lập công, nô nức ra chiến trường
Nghe đâu đây vẫn lời Bác gọi từng vần thơ Xuân mới

Cả nước hành quân giữa mùa Xuân
Đẹp những hàng quân xanh màu lá biếc
Như mạch máu hồng đang chảy về tim

Tiền tuyến gọi ta giữa mùa Xuân
Đáp lời Tổ quốc thanh niên chúng ta ra quân
Đường Xuân hoa nở đẹp bao chiến công

Bình luận (0)