Đường Trường Sơn ta đi trăm nẻo


Bình luận (1)

  1. yeunhacdo1971
    một sự kết hợp tuyệt vời giữa sư phụ Mai Khanh và các đệ tử Trung Kiên – Quang Phác – Thúy Hà – Tuyết Thanh