Đường lên Tây Bắc

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

ĐƯỜNG LÊN TÂY BẮC


Đường lên Tây Bắc xa xôi nếp nhà sàn thấp thoáng.
Đằng xa tiếng hát dân quân tiếng reo lưng đồi nương.
Cùng bảo vệ quê hương, sức trai bền gan chiến đấu.
Tay súng dân quân bao phen còn ghi máu thù.
Giặc lên không mong ngày về, đồng quê vang khúc mến yêu.

Đường lên Tây Bắc quanh co, tiếng chim rừng đây đó.
Đằng xa tiếng hát đồng xanh, lúa reo trên đồi cao.
Cùng tập đoàn gia tăng, phá nương trồng thêm ngô sắn.
Ta quyết thi đua nuôi quân để mau thắng thù.
Cùng nhau ta khơi luống cày, gìn giữ nương lúa mến yêu.

Bình luận (0)