Đường chờ xe không để xe chờ đường

ĐƯỜNG CHỜ XE ,KHÔNG ĐỂ XE CHỜ ĐƯỜNG.

*

Đường dài, đường xa xa,
Xuyên qua rừng sâu, đường vòng theo ven biển,
Đường vắt ngang sông đây đường qua cánh đồng,
Kia đường ra tiền tuyến, này đường về hậu phương.
Ai qua tiền tuyến đêm ngày thấy chăng chúng tôi lên đường,
Mặc gian nguy nắng gắt đêm sương,
Mặc bom rơi đạn nổ bên đường.
Quyết nối liền mạch đường Tổ quốc,
Giữ đường ta đêm ngày thông suốt cho xe qua.
Đường chờ xe qua.
Có chúng tôi Thanh niên xung phong.
Có chúng tôi anh em công binh,
Quyết không để xe chờ đường,
Có chúng tôi ngày đêm sẵn sàng, mở đường xe qua,
Sông cạn núi mòn, sông có cạn hay núi có mòn.
Chúng tôi quyết một dạ sắt son, cùng lên đường…

 **
Đường chờ, đường chờ xe qua,
Xuyên qua rừng sâu, vòng vèo theo ven biển
Vượt núi băng sông xe vượt qua cánh đồng.
Xe vòng ra tiền tuyến người người chờ hậu phương.
Xe qua tiền tuyến đêm ngày chúng tôi vững tin đêm ngày.
Miền Nam quân Mỹ sẽ tan thây, tin chiến thắng về khắp đó đây.
Nam Bắc ca cùng chung câu hát,
Những bài ca liên hoàn bát ngát đường xe qua.

Nói:
Này đồng chí nếu đang đêm mà tắc đường thì làm thế nào?
Cứ nổ ba phát súng thì....

Có chúng tôi thanh niên xung phong,
Có chúng tôi anh em công binh.
Quyết không để xe chờ đường,
Có chúng tôi ngày đêm sẵn sàng mở đường xe qua.
Sông  cạn núi  mòn.
Sông có cạn hay núi có mòn,
Chúng tôi quyết một dạ sắt son cùng lên đường….
Vì miền Nam……..!

 

Bình luận (2)

  1. Lão Nông

    Bản thu này do Hợp ca xung kích của đoàn GHHXNVK Việt Nam thu vào tháng 6 năm 1967 chứ không phải do Vũ Chất, Đàm Ngọc cùng hợp ca Ca Múa NDTU thể hiện như ghi ở trên. Thông tin này là chuẩn của VOV. Vậy bác Ngọc Thạch sửa giúp nhé.

  2. toquocghicong
    toquocghicong
    hihi...mai đi làm Em bắn 3000 phát súng cho đường nó thông