Dưới lá quân kỳ

Bình luận (1)

 1. trungsy

  Từ rừng xanh du kích Bắc Sơn

  Mỗi súng kíp quả cảm chiến đấu

  Tiến quân về khắp nơi nơi

  Từ rừng xanh ta đã lớn lên rồi

  Trận Điện Biên ta thắng quân thù

  Với khí thế rất là anh dũng

  Lá quân kỳ phất tung bay

  Thỏa lòng người chiến sỹ hôm nay

  Từ Lạng Sơn kháng chiến bước đi

  Vì nước nhà ta ra đi

  Thù đất nước chiến sỹ chúng ta sẵn sàng dưới quân kỳ

  Vì nhân dân vác súng giữ gìn nước nhà, ta xông pha

  Đảng tiền phong đã có

  Chúng ta xá gì tiến quân đi

  Nếu chiến tranh có nổ ngày mai

  Ta hy sinh lên đường chiến đấu

  Vì đất đai ta chẳng rời

  Vì lời thề ta nhớ suốt đời

  Ánh thái dương chiếu tỏa lòng dân

  Ta hiên ngang vững vàng tay súng

  Càng yên vui thêm tỏ lòng, bộ đội ta tiến bước mau


  Đoàn quân ta tiến tới kinh kỳ

  Chí sắt đá sẵn sàng xông tới

  Lá quân kỳ giữ quê hương

  Đổ mồ hôi trên đất thao trường

  Vì nhân dân hăng hái ra đi

  Với đất nước bao tình chan chứa

  Với lá cờ thắm vinh quang

  Cả cuộc đời ta tiến theo Người

  Hẹn tiền phương ,

  Chiến sỹ đấu tranh vững vàng,

  Ta ra đi

  Vì Tổ quốc thống nhất , đấu tranh kiên trì dưới quân kỳ

  Từ hậu phương chiến sỹ đấu tranh đắp xây nước nhà

  Ta xông pha

  Ngoài tiền tuyến, quyết chiến

  Quân thù có xá gì, tiến quân đi

  Chúng ta theo có Đảng tiền phong

  Bao nhiêu năm đã giành tay súng

  Đường đấu tranh ta còn dài

  Đổ mồ hôi,ấm no đến khắp muôn nơi

  Khắp nơi nơi, cách mạng sục sôi

  Vì tương lai xã hội chủ nghĩa

  Đường chúng ta đi hàng đầu

  Bộ đội ta tiến lên mau.

  Tiền tiến !