Du kích sông Thao

Bản nhạc

DU KÍCH SÔNG THAO


Hồng Hà mênh mông trôi cát tới chân làng quê
Cuối sông nhiều bến ai về có thấy đồng mía nương chè với mối tình thắm bên làng quê
Hồng Hà chơi vơi dâng nước trên nguồn về khơi
Sông Thao ngoài bến Việt Trì có những chàng áo nâu về say mê dòng nước vui tràn trề.
Thu nay xơ xác lũy tre làng quê.
Thấy không giặc chiếm nhà thờ, phá nát bờ bến, đốt nhà với xác thuyền đắm chân bờ đê.
Hồng Hà trôi xuôi đưa xác quân thù về khơi.
Cuối sông chờ đón Bác Hồ có những chàng áo nâu thề mai đây cùng sóng đưa ngày về.
Bên sông đoàn du kích ẩn từng lều
Nơi đây người đông tới họp chợ chiều
Sông Hồng Hà réo (ú u u ù)
Chiến binh về đây đứng rợp một trời
Vui lên đầy vơi sóng giục lòng người
Sông Hồng Hà réo, sông Hồng Hà réo
Ven sông đoàn du kích họp chiều chiều
Khi bơi thuyền đi thúc giục nhịp chèo
Nghe dòng sông réo, đứng lên giết thù.
Khi đi lập công cuối trời màu hồng
Vui lên lòng sông bến ngợp tầy đồng
Sông Hồng Hà réo, sông Hồng Hà reo...
Hồng Hà ơi ta nhớ mùa Thu xưa
Nước về như sóng cờ lên khi quân về Thủ đô.
Hồng Hà ơi nay cũng mùa Thu thấy quân thù
Ngơ ngác nhìn sang bên Việt Trì tàn phá
Hồng Hà reo...
Du kích về đây ngăn quân thù như nước phù sa đang pha hòa dòng Lô
Hồng Hà ơi...
Đây những người dân quân Hạc Trì đang chống giặc nên quyết không rời quê nhà.
Mênh mông trôi cát tới chân làng quê
Cuối sông nhiều bến ai về có thấy đồng lúa nương chè với mối tình thắm bên làng quê
Hồng Hà chơi vơi dong nước trên nguồn về khơi
Sông Thao ngoài bến Việt Trì có những chàng áo nâu về
Say mê dòng nước đưa ngày về.

Bình luận (0)