Du kích Long Châu
DU KÍCH LONG CHÂUNúi sông Long Châu quê taGiặc Tây gian ác cướp pháLòng dân xiết bao căm hờn Gái trai tham gia dân quânVõ trang súng gươm đầy mácRa sức giết tây trừ gianKhắp nơi tiếng tăm vang lừng du kích Long Châu.Đồng bào ta đồng tâm giết sạch sài langLàm hoảng kinh bao kẻ xâm hại xóm làngNúi sông Long Châu quê ta Đồng xanh ôm lấy núi biếcĐoàn du kích quân oai hùngĐánh cho lũ tây tham lamMấy phen thất kinh hồn pháchBa Trũng chiến công còn ghiBiết bao chiến công huy hoàng du kích Long ChâuĐồng bào ta đồng tâm giết sạch sài langLàm hoảng kinh bao kẻ xâm hại xóm làng