Dòng sông

Bản nhạc

DÒNG SÔNG


Nhà em ở phía bên sông
Nhớ ngày phiên chợ còn đông
Đôi bờ chưa cách dòng sông
Anh thường sang chung một cánh đồng.

Mẹ cha ta đã hẹn nhau
Miếng trầu với lại quả cau
Mùa sau cho anh sang cầu
Anh đón em về ta ở cùng nhau.

Nhưng dòng sông từ ngày có kẻ ngăn đôi
Cho tình yêu bên này bên ấy rời xa
Nhưng tình ta vẫn gần vẫn rộng bao la
Dòng sông vẫn là dòng sông của cha mẹ ta.

Quân thù kia muốn ngăn dòng sông
Tình sắt son của ta sẽ đuổi lùi quân thù xa.
Dòng sông sẽ vang tình ca rộn vui quê làng ta
Anh đón em về vui lòng mẹ cha.

 

Bình luận (0)