Đồng đội ơi

Bản nhạc

ĐỒNG ĐỘI ƠI


Đồng đội ơi! Tôi nhớ
Những lối đường đã đi
Những nẻo xa chưa tới
Nghe bước chân thầm thì.

Đồng đội ơi! Tôi nhớ
Cánh rừng nào bom rơi
Thân cây nào trụi lá
Tạc dáng trên nền trời.

Đồng đội ơi! Tôi nhớ
Biết tìm đâu dáng người
Ai lẫn cùng cát bụi
Khuất bóng nào xa xôi.

Đồng đội ơi! Tôi nhớ
Chiến tranh qua lâu rồi
Lòng vẫn thầm thì gọi
Đồng đội, đồng đội ơi!...

Bình luận (0)