Đồng dao Hoàng Sa Trường Sa

Đóng góp: KIM THOA VANG ANH NAM ĐINH
ĐỒNG DAO HOÀNG SA TRƯỜNG SA

Sáng tác : Trần Viết Bính
Trình bày :Bùi Bích Vy , Nguyễn Hồng Phương , Tạ Quỳnh Hương.

Nu na nu nống
Con cháu Tiên Rồng
Chúng ta phải nhớ
Ở trên biển Đông
Có hai quần đảo
Hoàng Sa, Trường Sa
Có hai quần đảo
Là nhà của ta.

Nu na nu nống
Nu nống nu na
Hoàng Sa Trường Sa
Là con một nhà
Hoàng Sa Trường Sa
Là hai anh em
Hoàng Sa , Trường Sa
Chung mẹ Việt Nam...

Bình luận (0)