Đợi nàng
ĐỢI NÀNGSáng tác: Phó Đức Phương Trình bày: Xuân Ái – Tốp nữ Đoàn NT Cao Bằng.************************************ Nàng a…….lới , mì slim mà vạ pí ơi! noọng a nỏ , thả căn payHang chiêng , tềnh lẻ kéo ơi nàng à …nỏ ….Nàng a lơi…. Bươn chiêng vằn pi mâứ ơi …. Byóoc a pôngMùa Xuân mà , pi nẩy ..pa rưng byóoc ơi…nàng a nỏ…..Gọi nàng a ơi! Qua núi, qua đèo, thiết tha nàng (à) nàng ơi!Mùa Xuân , lá hoa nở, riêng anh thiếu nàng (à), nàng ơi!Đợi nàng, nàng có hay , bao tháng, bao ngày đã qua rồi (à) nàng ơi…Mùa Xuân này, vắng ai để ai héo hon (à)... nàng ơi!Mùa Xuân này, vắng ai để ai héo hon (à)... nàng ơi!Hẹn nhau mấy lần, vẫn trông chờ,  hay đã có ai. Đón rồi nàng ơi.Thương nhau chín đợi, mười chờ… lời thề non còn đó.. Xin chớ…quênAi ơi có …hay chăng?Đợi nàng, nàng có hay, bao tháng bao ngày đã qua rồi (à)….nàng ơi .Mùa Xuân này vắng ai, để ai héo hon (à)… nàng ơi!…Mùa Xuân này vắng ai, để ai héo hon (à)… nàng ơi!…