Đôi mắt nào mở to

Đóng góp: ngochan112013
ĐÔI MẮT NÀO MỞ TO


Không còn nữa
Không còn nữa
Không còn nữa, không còn
Không còn đôi mắt nào mở to.
 
Hãy mở thật to đôi mắt già
Mở to mở to đôi mắt già
Hãy nghe thật kỹ
Nhẹ nhàng mà cay nghiệt
Sỉ nhục nào chỉ vào đôi mắt
Tiếng nói nào đục vào những nỗi đau
Hãy chửi thật to, hãy hét lên thật to
Thật to hãy hét lên.
 
Hãy đi thật khẽ
Nhẹ nhàng và ngay trên hạt bụi nào
Cào cào đôi mắt
Tiếng nói nào đạp vào những vết thương...

Bình luận (0)