Đôi mắt đò ngang

Bình luận (1)

  1. danmoi

    Thương tiếc nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tao.


    Đò đầy, đò đầy anh cứ sang

    Trang tiếp theo.