Đôi mắt đò ngang

Đóng góp: muaxanhhoa

Bản nhạc

ĐÔI MẮT ĐÒ NGANG
Sáng tác: Nguyễn Trọng Tạo
Ca sĩ: Lê Hương Huệ
Bồng bềnh, bồng bềnh, đò ngang đò ngang.
Gọi đò, gọi đò, đò sang đò sang.
Đò sang sóng nước, gặp đôi mắt biếc...
Mà say mà say ư hư tình, mà yêu mà yêu ư hư người .
Qua sông Lam hỏi thăm đôi mắt ấy, hỡi người, người về đâu.
Về đâu... hỡi người?...
Về đâu trên bến dưới thuyền?
Sa Nam chưa vãn chợ, biết tìm là tìm người đâu.
Chợ đông... chợ đông ai sợ đò đầy,
Chìm trong đôi mắt ấy, đò đầy đò đầy anh cứ sang.

Bồng bềnh, bồng bềnh, đò sang đò sang
Bạn tình bạn tình, cùng sang cùng sang
Cùng sang bến Ước
Mùa xuân đất nước,
Niềm vui niềm say rót đầy.
Niềm yêu niềm thương tháng ngày.
Bên sông Lam trời xanh như đắm đuối...hỡi người tình ơi.
Về đâu... hỡi người?...
Về đâu trên bến dưới thuyền?
Sa Nam chưa vãn chợ, biết tìm là tìm người đâu.
Chợ đông... chợ đông ai sợ đò đầy,
Chìm trong đôi mắt ấy, đò đầy đò đầy anh cứ sang.

Bình luận (0)