Đôi dép Bác Hồ
ĐÔI DÉP BÁC HỒNhạc: Văn AnThơ: Tạ Hữu YênTrình bày: Hoài Thu-Mộng Tước và Tốp nữ TCCT.*************************** Đôi dép đơn sơ đôi dép Bác HồBác đi từ ở chiến khu Bác về,Bác đi từ ở chiến khu Bác về.Phố phường trận địa nhà máy đồng quêĐều in dấu dép Bác về Bác ơi,Đều in dấu dép Bác về Bác ơi.Dép này Bác trải đường dài,Đã cùng Bác vượt chông gaiXây non nước nhà.Đường đi chiến đấu gần xaDấu dép cha già dẫn lối con đi,Dấu dép cha già dẫn lối con đi.