Đèn cù

Đóng góp: Anh Thư
Trời... trời khuya sáng tỏ (í phú lý) trăng... trăng rằm.
Riêng mình (là) mình tôi đơn độc
Tình cốp tình tình tình cốp.
Đêm rằm một mình tôi đơn độc
.... chăm sóc, được nàng an ủi
Tôi đây chẳng có, âm thầm vò võ
Tay gõ tiêu cúng , miệng niệm tình Kiều (a là) Kiều
Ơi cô Kiều thấu tỏ cho chăng (ấy mấy) đèn ơi...

Điệp khúc :
(Khéo kết (ối a) cái đèn cù, đèn cù, đèn cù
(Là) khen ai khéo kết (ối a) cái đèn cù
Voi giấy (ối a) ngựa giấy (ôi) tít mù (ối) lại vùng quanh (ôi)
Bao giờ em bén (cái) duyên (a) anh
Voi giấy (ối a) ngựa giấy (ối) vùng quanh (ối a) cái tít mù.
(Mà) khen ai khéo kết (ối a) cái đèn cù
Đèn cù, đèn cù là.. )

* *
Đèn... đèn ai sáng tỏ (í phú lý) đêm... đêm rằm
Riêng mình (là) mình tôi đơn độc
Tình cốp tình tình tình cốp.
Sao đèn (là) đèn không đơn độc
Đèn được chăm sóc, được nàng an ủi
Tôi đây chẳng có, âm thầm vò võ
Tay gõ tiêu cúng , miệng niệm kinh Kiều (a là) Kiều
Ơi cô Kiều thấu tỏ cho chăng (ấy mấy) đèn ơi...
(ĐK).


Trời... trời khuya sáng tỏ (í phú lý) trăng... trăng rằm.
Riêng mình (là) mình tôi đơn độc
Tình cốp tình tình tình cốp.
Đêm rằm một mình tôi đơn độc
Thật là công cốc, một mình thui thủi
Cô em chẳng rõ tôi chờ ngoài ngõ
Trông rõ thông thống mà chẳng thấy nàng (a là) nàng
Thấy cái đèn sáng tỏ giữa sân (ấy mấy) nàng ơi...
(ĐK)

Đèn ơi... ớ ơi đèn, đèn ơi... đèn ơi...

Bình luận (0)