Đất mỏ anh hùng

ĐẤT MỎ ANH HÙNG


1-

Choòng cuốc trong tay ta vào hầm sâu
Lấp lánh than đen trong ánh lửa reo
Ta bạt đá gặt, ta mở hầm sâu
Khơi dòng suối than cho Tổ quốc mạnh giàu.

(ĐK)
Đường ta đi chói ngời vinh quang
Nhịp khoan ta rung chuyển gương than
Như đoàn chiến binh phấn khởi lên đường
Tô rực rỡ tên đất Mỏ anh hùng.

Dù ta qua núi ngàn sông sâu
Lòng không quên những tầng than cao
Nơi thành phố than xây dưới đường hầm
Nơi dòng suối than tuôn chảy ngày đêm.

2-
Từ dưới moong sâu nắng mưa ngày đêm
Tiếng máy thi đua không ngừng vọng lên
Quyết vượt khó khăn ta vì miền Nam
Cho rực rỡ tên đất Mỏ anh hùng.
(ĐK)

3-
Tổ quốc thân yêu đêm ngày chờ than
Ghi nhớ trong tim ta chẳng hề quên
Trăm nghìn khó khăn ta vẫn vượt lên
Dâng cả trái tim cho Tổ quốc mẹ hiền.
(ĐK)

Bình luận (0)