Đảng - người mẹ quang vinh
Ớ rừng núi, biển xanh, bao la đồng lúa,Lặng nghe tiếng lòng ta rộn xao xuyến,Đời gian khỏ Đảng dắt dìu không mỏi.Bản mường ta in dấu chân Người,Vạch tương lai soi đường chỉ lối,Khúc cheo leo ngàn núi.Sóng xô cuộn, cởi áo ta bơi,Phát quang bụi rậm, phát quang đồi,Đôi chân không mỏi và nắm chắc bàn tay,Hiến dâng Đảng cả trái tim con,Bước dưới cờ Đảng - người mẹ vinh quang.