Dáng Bác Hồ ta đó

 DÁNG BÁC HỒ TA ĐÓ


Mặt trời lặn mặt trời mang theo nắng
Bác ra đi để ánh sáng cho đời
Trông muôn sao trời con nhìn ra dáng Bác
Trong dáng đi của Đảng Bác Hồ ơi.

Nhìn ra dáng Bác trong dáng đi
Trong dáng đi của Đảng Bác Hồ ơi
À a á…
Dáng Bác trong dáng đi của Đảng Bác Hồ ơi.

Ôi cái tết trồng cây sắp đến ngày ăn quả
Bác dành cho dân tộc, Bác chẳng mang theo
Bác lo toan bao nỗi khổ bao kiếp nghèo
Trọn đời vì dân vì nước.

Mặt trời lặn mặt trời mang theo nắng
Bác ra đi để ánh sáng cho đời
Trong muôn sao trời con nhìn ra dáng Bác
Trong dáng đi của Đảng Bác Hồ ơi.

Mặt trời lặn mặt trời mang theo nắng
Bác ra đi để ánh sáng cho đời
Trong muôn sao trời con nhìn ra dáng Bác
Trong dáng đi của Đảng Bác Hồ ơi......
 

Bình luận (1)

  1. mt
    Nghe NSND Trần Khánh hát "Bác dành cho dân tộc, Bác chẳng mang theo.Bác lo toan bao nỗi khổ, bao kiếp nghèo..." thật cảm động.VN cần các nhà lãnh đạo liêm khiết và biết cách lo cho dân hết nghèo. Xin cảm ơn Nhạc sĩ TTM, NSND TKh,các trang NCM & BCĐCNT.