Dáng Bác Hồ ta đó
 DÁNG BÁC HỒ TA ĐÓMặt trời lặn mặt trời mang theo nắngBác ra đi để ánh sáng cho đời Trông muôn sao trời con nhìn ra dáng BácTrong dáng đi của Đảng Bác Hồ ơi.Nhìn ra dáng Bác trong dáng điTrong dáng đi của Đảng Bác Hồ ơiÀ a á…Dáng Bác trong dáng đi của Đảng Bác Hồ ơi.Ôi cái tết trồng cây sắp đến ngày ăn quảBác dành cho dân tộc, Bác chẳng mang theoBác lo toan bao nỗi khổ bao kiếp nghèoTrọn đời vì dân vì nước.Mặt trời lặn mặt trời mang theo nắngBác ra đi để ánh sáng cho đời Trong muôn sao trời con nhìn ra dáng BácTrong dáng đi của Đảng Bác Hồ ơi.Mặt trời lặn mặt trời mang theo nắngBác ra đi để ánh sáng cho đời Trong muôn sao trời con nhìn ra dáng BácTrong dáng đi của Đảng Bác Hồ ơi......