Cung đàn mùa xuân
CUNG ĐÀN MÙA XUÂNEm ơi vút lên một tiếng đànKìa đàn đã so dây, cung đàn đã lựa phím ớ... ơĐất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộBình minh chiến thắng reo ca, xuân về non nước bao laMầm sống ta ươm giữa đời.Tay anh bưng ngọn đèn em che ngọn gióAnh nâng mầm trổ em trút nắng vàngĐường vui nay bước thênh thangTâm hồn lộng gió em ơi Xây đẹp mộng ước tương laiEm ơi vút lên một tiếng đàn.Đường vui nay bước thênh thangTâm hồn lộng gió em ơi Xây đẹp mộng ước tương laiEm ơi vút lên một tiếng đàn.Em ơi vút lên một tiếng đànKìa đàn đã so dây, cung đàn đã lựa phím ớ... ơĐất nước mình xôn xao mùa vui đang nở rộBình minh chiến thắng reo ca, xuân về non nước bao laMầm sống ta ươm giữa đời.Tay anh bưng ngọn đèn em che ngọn gióAnh nâng mầm trổ em trút nắng vàngĐường vui nay bước thênh thangTâm hồn lộng gió em ơi Xây đẹp mộng ước tương laiEm ơi vút lên một tiếng đàn.Đường vui nay bước thênh thangTâm hồn lộng gió em ơi Xây đẹp mộng ước tương laiEm ơi vút lên một tiếng đàn...