Cung đàn mùa xuân

Bản nhạc

CUNG ĐÀN MÙA XUÂN


Em ơi cất lên một tiếng đàn
Kìa đàn đã so dây, phím ta đã lựa phím ớ ơ.
Đất nước mình xôn xao mùa vui đang mở hội
Bình minh chiến thắng nơi nơi
Xuân về non nước reo ca
Mầm sống ta ươm giữa đời
Tay anh bưng ngọn đèn
Em che ngọn gió
Anh ươm mầm trổ
Em trút nắng vàng.
Đường vui nay bước thênh thang
Tâm hồn lộng gió em ơi
Xây đẹp mộng ước tương lai
Em ơi vút lên một tiếng đàn.

Bình luận (0)