Con voi

CON VOI

Tác giả: Nguyễn Xuân Khoát.
Thể hiện: Trần Hiếu.
(Ảnh: "Voi ơi voi, voi gầm lên voi thét lên tan xác chúng nó ra" - Pháo binh ta tấn công cứ điểm Him Lam, mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ chiều 13/3/1954).

Con voi con voi, cái vòi đi trước (á)
Hai chân trước (mà) đi (ì) trước (mà), hai chân sau (à) đi (ì) sau (mà)
Còn cái đuôi là đi sau (u) rốt.
Tôi xin kể nốt cái chuyện...
Con voi con voi, cái vòi đi sau
Hai chân sau thì lại đi (ì) trước (mà), hai chân trước (à) đi (ì) sau (mà)
Còn cái đuôi là đi là đi a a a... Không biết đi đằng nào.

Voi voi này voi, voi (ơ) vòi là voi... Voi ơi...
Gớm sao chú nặng, chú to cồng kềnh
Ơ này nòng, ơ này ống hớ..., đây là thân đạp chân tì
Hì hà hì hục ta lên cao, lên cao... hơ
Voi tớ lên đây rồi. Ầm! Ầm...
Voi ơi voi, voi gầm lên voi thét lên tan xác chúng nó ra
Voi ơi voi, voi gầm lên voi thét lên tan xác chúng nó ra
Tan xác chúng nó ra (ơ) voi.
Voi, voi này voi, voi này voi...
Voi, voi này voi, voi (ơ) voi...
Là voi...

Bình luận (1)

  1. Nguyên
    Èo! Không nghe được rồi!