Con cua đá

Bản nhạc

CON CUA ĐÁ


Cồn Cỏ, Cồn Cỏ ấy có con cá đua là con cua đá,
Nó nằm trong đá nó nằm trong khe,
Nó có tám cái que, có hai cái càng.
Trời về tối, ấy lính ta rất mê
Đi mò trong khe rúc ra mà rúc rích,
Lính ta mà rất thích, nghe cua đi rào rào,
Chốp ngay bỏ vào đầy bao cua đá.

A! Lính ta chiến đấu suốt ngày đêm,
Có canh là canh, canh cua đá, càng bền là bền bền sức trai.
A! Đánh cho quân cướp nước tơi bời
Khiến chúng nó rụng rời khi nghe tên Cồn Cỏ.
Cồn Cỏ ấy có con cá đua mà là con cua đá,
Góp phần bồi dưỡng bộ đội ta càng đánh giặc lăn quay.

Bình luận (0)