Cô thợ hàn

Bản nhạc

CÔ THỢ HÀN


1-
Ngước trông lên lò cao, 
Ánh lửa hàn lóe sáng hơn sao
Tôi ngước trông lên lò cao, 
Thấy cô thợ hàn dán mắt trông sao
Ngày nào trên tay cô cặp sách, 
Chiều về cô vui chơi thỏa thích
Cô vẫn say mê xem bác thợ hàn.
Kìa xem bông hoa đang nở sáng
Mải chơi nên đôi khi mẹ mắng
Miên man thấy trong lòng rực ánh lửa hoa.

2-
Đến hôm nay trên lò cao, 
Ánh lửa hàn lóe sáng hơn sao
Đôi mắt cô đang nhìn theo, 
Ngắm xem đường hàn nhẵn bóng cô yêu
Ngày ngày tay cô đưa mải miết
Lò ngày mai sôi lên mẻ thép
Cô thấy vui khi đất nước mạnh giàu
Đời vui bên bông hoa lửa sáng
Mùa thi đua cô hoa hồng thắm
Lò cao ánh tương lai đẹp tựa ngàn sao...


Bình luận (1)

  1. Nguyễn Lưu (Thanh Hóa )
    Nguyễn Lưu (Thanh Hóa )
    Đầu năm 1963 tại thị xã Thanh Hóa đoàn CMNDTW về biểu diễn chúng tôi đã được trực tiếp nge Thịnh Trường hát bài này,người nge đã vỗ tay yểu cầu hát lại nhiều lần.Do nhiều người yêu thích bài hát nên sau đó tại TH cứ có hội diễn VN là có tiết mục bai hát cô thợ hàn.thậm chí con có nhiều lời ca nhái như:Ngước trông lên mà coi bố mày còn toét năt hơn tao.....