Cô lái máy cày

CÔ LÁI MÁY CÀY


Khi nắng sớm in trên đồng quê, khi tiếng chim ca líu lo gọi đàn
Xóm làng rộn ràng đón chào, bước vào một ngày mới
Lên trâu sắt tiếng ga đều chân, cho tiếng trâu em vang xa rộn ràng
Em lái máy cày ra cánh đồng làng ngân nga câu hát
Câu hát em chan hòa niềm vui.

Băng, băng, băng trên những cánh đồng chiêm
Mùa lúa mới đi lên trên những luống cày nghiêng
Trâu ơi nào chừa cho sức cho cày chiều hôm này
Đồng vẫn nắng vẫn xanh cỏ cây  ngoài những luống cày
Trâu ơi, trâu ơi! Thêm một luống cày nào
Cho quê hương  thêm đep giàu hơn ớ...ơ..
Có công em ruộng cày gieo trồng
Đi lên bao ước mơ, cho thắm đẹp vần thơ.

Băng, băng, băng trên những cánh đồng chiêm
Dẫu bao nắng , bao sương cho em chẳng quản chi
Vui sao này khi đất nước thân yêu đẹp thêm này
Khi sức sống quê hương giàu thêm là có sức mình
Cho mai sau đây trên những cánh đồng này
Lúa lên xanh sai hạt trĩu bông ớ...ơ
Có công em cô lái máy cày
Em vui hát vang... bước vào một ngày mới....

Bình luận (0)