Cô lái đò

Bản nhạc

CÔ LÁI ĐÒ

Xuân đã đem mong nhớ trở về.
Lòng cô lái ở bến sông kia.
Cô hồi tưởng lại ba Xuân trước.
Trên bến cùng ai đã nặng thề.

Nhưng rồi người khách tình quân ấy
Đi biệt không về với với bên sông
Đã mấy lần Xuân trôi trôi mãi.
Mấy lần cô lái mòn mỏi chờ.

Xuân này đến nữa đã ba Xuân.
Đốm lửa tình duyên tắt nguội dần
Chẳng lẽ ôm lòng chờ đợi mãi.
Cô đành bội ước với tình quân.

Bỏ thuyền bỏ lái bỏ dòng sông,
Cô lái đò kia đi lấy chồng.
Vắng bóng cô em từ dạo ấy
Để buồn cho những khách sang sông!

Bình luận (0)