Cô giáo

Bản nhạc

CÔ GIÁO


Mẹ của em ở trường
Là cô giáo mến thương
Cô yêu em vô hạn
Dạy dỗ em ngày tháng
Em yêu biết bao nhiêu
Mẹ của em ở trường
Mẹ của em ở trường
Là cô giáo mến thương.

Dạy từng câu từng lời
Từng nét bút dáng đi
Mong cho em nên người
Thành cháu ngoan của Bác
Em yêu biết bao nhiêu
Mẹ của em ở trường
Mẹ của em ở trường
Là cô giáo mến thương.

Em yêu biết bao nhiêu,
Mẹ của em ở trường.
Mẹ của em ở trường,
Là cô giáo mến thương...


Bình luận (0)