Cô gái vót chông

Bản nhạc

CÔ GÁI VÓT CHÔNG


Như bao cô gái ở trên non,
cô gái sông Ba đầu búi tóc thon
Tay vót chông miệng hát không nghỉ.
Như bao cô gái ở trên non,
như bao cô gái ở Tây nguyên.

Ai nhanh tay vót bằng tay em
Chim hót không hay bằng tiếng hát em
Mỗi mũi chông nhọn sắc căm thù
Xiên thây quân cướp nào vô đây
Xiên thây quân cướp nào vô đây.

Còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo
Em không ngừng tay vót chông rông rẫy
Nhưng mai đây giặc chạy rồi
Tre rừng ta làm nhà làm chòi cao.

Ê... chân ta đi chưa nghỉ, trời chưa xanh.
Em còn vót chông nhiều rông rẫy
Ê... quân xâm lăng gian ác bay muốn vào
Mũi chông sẵn sàng đây Chờ bọn bay diệt bọn bay!...

Bình luận (0)