Chung tay cải cách hành chính công

Đóng góp: Hotuan

CHUNG TAY CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CÔNG

Chung tay cải cách nền hành chính công,

Để làm như thế trên dưới đồng lòng.

Rườm rà ta xóa - và hiện đại hóa

Thuận tình hợp lý , người người như ý

Dồi dào tư duy pháp lý....

Nhìn ra thế giới tìm tòi cái mới, vươn mình đi tới tương lai.

Nâng cao chuyên môn, chất lượng phục vụ

Cải cách thể chế, đãi ngộ nhân tài

Tìm tòi suy nghĩ, đầu tư nghiên cứu, xây dựng quy trình

Người người chung sức, ai ơi thành công.

Bình luận (0)