Chú bé liên lạc

CHÚ BÉ LIÊN LẠC

Nhạc: Lê Hữu Lộc
Thơ: Tố Hữu
Trình bày: Vân Ngọc.
*****************

 

Chú bé loắt choắt, 
Cái xắc xinh xinh, 
Cái chân thoăn thoắt, 
Cái đầu nghênh nghênh, 

Ca-lô đội lệch, 
Miệng huýt sáo vang, 
Như con chim chích, 
Nhảy trên đường vàng... 

Ðạn bay rít vèo vèo, 
Anh đi nào có sợ chi
Ðường làng quê vắng vẻ, 
Lúa trổ đòng đòng, 

Ca-lô chú bé, 
Nhấp nhô trên đồng... 
Ca-lô chú bé
Ôi í a sóng lúa vờn
Sóng lúa vờn kìa nhấp nhô.

Sóng lúa vờn, sóng lúa vờn kìa nhấp nhô
Sóng lúa vờn, sóng lúa vờn kìa nhấp nhô.

 LƯỢM
Tố Hữu

Ngày Huế đổ máu, 
Chú Hà Nội về, 
Tình cờ chú cháu, 
Gặp nhau Hàng Bè. 

Chú bé loắt choắt, 
Cái xắc xinh xinh, 
Cái chân thoăn thoắt, 
Cái đầu nghênh nghênh, 
Ca-lô đội lệch, 
Mồm huýt sáo vang, 
Như con chim chích, 
Nhảy trên đường vàng... 

- "Cháu đi liên lạc, 
Vui lắm chú à. 
Ở đồn Mang Cá, 
Thích hơn ở nhà!" 
Cháu cười híp mí, 
Má đỏ bồ quân: 
- "Thôi, chào đồng chí!" 
Cháu đi xa dần... 

Cháu đi đường cháu, 
Chú lên đường ra, 
Ðến nay tháng sáu, 
Chợt nghe tin nhà. 

Ra thế,  Lượm ơi! 
Một hôm nào đó, 
Như bao hôm nào, 
Chú đồng chí nhỏ, 
Bỏ thư vào bao, 
Vụt qua mặt trận, 
Ðạn bay vèo vèo, 
Thư đề "Thượng khẩn", 
Sợ chi hiểm nghèo! 

Ðường quê vắng vẻ, 
Lúa trổ đòng đòng, 
Ca-lô chú bé, 
Nhấp nhô trên đồng... 

Bỗng loè chớp đỏ, 
Thôi rồi, Lượm ơi! 
Chú đồng chí nhỏ, 
Một dòng máu tươi! 

Cháu nằm trên lúa, 
Tay nắm chặt bông, 
Lúa thơm mùi sữa, 
Hồn bay giữa đồng. 
Lượm ơi, còn không ? 

Chú bé loắt choắt, 
Cái xắc xinh xinh, 
Cái chân thoăn thoắt, 
Cái đầu nghênh nghênh, 
Ca-lô đội lệch, 
Mồm huýt sáo vang, 
Như con chim chích, 
Nhảy trên đường vàng...

1949 

 

Bình luận (0)