Chim yến
Bài Chim yến là bài hát trong vở nhạc kịch của một nhạc sĩ người Kazakh đã được nhà hát opera Kazakhstan công diễn. Bài hát sau đó được phổ biến ở Kazakhstan và truyền sang Trung Quốc qua những ngưòi dân Kazakh sống ở Trung Quốc, giai điệu có chỉnh sửa. Đây là bản hát tiếng gốc Kazakh. Trình bày: Karakat Abildina.