Chim họa mi
Ngoài kia những bông hoa đang nở tươi họa mi vui hót líu lo trên cành tiếng chim vang thanh thanh nắng sớm mai lung linh làm nhẹ rung ngàn cây lá xanh nghe chim hót rộn ràng tiếng thánh thót nhịp nhàng là lá lá la là lá la la.