Chim hòa bình

CHIM HÒA BÌNH


Em sẽ là chim tung đôi cánh trắng,
Bay khắp trên bao cánh đồng xanh
Từ mũi Cà Mau ra ngoài Việt Bắc
Em sẽ là chim tung cánh bay đi khắp trời Nam
Lửng lửng lờ lơ em báo tin non nước thân yêu thanh bình.

Em sẽ là chim tung đôi cánh trắng,
Bay lướt qua thăm những dòng sông
Đồng bào cho em ngậm nhành lúa
Nung nấu Trường Sơn, đôi cánh em che mát đại dương
Lửng lửng lờ lờ, em tưới xanh cho lúa quê em chín vàng.

Đã mười mấy năm em bay chưa mỏi cánh
Đất nước ta vẫn nghèo, đồng bào ta đang sống lầm than
Nhịp đôi cánh trắng, bay qua đồng quê
Căm hờn em đuổi lũ chim diều hâu cho lúa lên bông
Nhịp đôi cánh trắng, thênh thang trời xanh
Em ngậm truyền đơn rải lên khắp phố phuờng
Trên cánh đồng xanh, em ngậm lúa, tươi sống dân Việt ngàn năm...

Bình luận (2)

 1. lieutran


  Em sẽ là chim tung đôi cánh trắng, bay khắp trên bao cánh đồng xanh

  Từ Cà Mau ra ngoài Việt Bắc

  Em sẽ là chim tung cánh bay đi khắp trời Nam

  Lửng lửng lờ lơ em báo tin non nước thân yêu thanh bình

  Em sẽ là chim tung đôi cánh trắng, bay lướt qua thăm những dòng sông

  Đồng bào cho em ngậm nhành lúa

  Nung nấu Trường Sơn, đôi cánh em che mát đại dương

  Lửng lửng lờ lờ, em tưới xanh cho lúa quê em chín vàng

  Đã mười mấy năm em bay chưa mỏi cánh

  Đất nước ta vẫn nghèo đồng bào ta đang sống lầm than

  Nhịp đôi cánh trắng, bay qua đồng quê

  Căm hờn em đuổi lũ chim diều hâu cho lúa lên bông

  Nhịp đôi cánh trắng, thênh thang trời xanh

  Em ngậm truyền đơn rải lên khắp phố phuờng

  Trên cánh đồng xanh, em ngậm lúa, tươi sống dân Việt ngàn năm

 2. Chim hòa bình – Trần Xuân Tiến | canhchim
  Chim hòa bình – Trần Xuân Tiến | canhchim
  [...] http://baicadicungnamthang.net/bai-hat/chim-hoa-binh [...]