Chiều tù

Đóng góp: Anh Thư

CHIỀU TÙ

Cô đơn thay là cảnh thân tù,

Tai mở rộng mà lòng sôi rạo rực.

Tôi lắng nghe tiếng đời lăn náo nức,

Ở ngoài kia vui sướng biết bao nhiêu.

Đây âm u đôi ánh lạt ban chiều,

Len nhẹ nhẹ qua rào ô cửa nhỏ.

Đây lạnh lẽo bốn tường vôi khắc khổ

Đây sàn lim, mảnh ván ghép sầm u.

Hôm nay trong tù,

Vi vu gió may lướt trong chiều thu.

Kìa áng mây trôi,

Chim bay phương nào tới, tung cánh giữa mây trời.

Tim say yêu đời,

Bao nhiêu tiếng reo vang trong hồn tôi.

Tù vắng xa xôi,

Lòng náo nức yêu đời, hay chăng người ơi.

Kìa nắng thu tươi, đã phai tàn rồi.

Ngoài xa xa cây cối,

Mờ trong hơi sương rơi.

Chiều hôm nay riêng tôi

Buồn trông trời dần tối. Đêm nay trong tù,

Trăng thu lướt soi tới nơi sầu u.

Mờ chiếu qua song,

Mây trôi ngang trời biếc từng lớp lớp muôn trùng.

Nao nao tơ lòng,

Nơi đây với bao nhiêu năm chờ trông.

Ngày tháng tôi mong,

Về với lớp dân hùng, hy sinh cho nòi giống.

Dòng máu sôi đã dâng cả cờ hồng.

Dầu nơi đây gió rét,

Dầu đây tuôn mưa đông.

Thời gian kia mênh mông,

Lòng tôi còn nhựa sống.

( nguồn YouTube : thanhfj)

Bình luận (0)