Chiều trăng

CHIỀU TRĂNG

Nhạc: Phan Ngọc
Thơ: Hoàng Minh Nhân
Trình bày: Đình Thậm.
*************************

 

Đứng đầu nỗi nhớ là em, là em
Cho anh, cho anh đứng lặng
Bên em, bên em trăng chiều
Đứng đầu nỗi nhớ trong mọi tình yêu
Là em, là em nỗi nhớ trăng chiều biển khơi
Đứng đầu nỗi nhớ biển khơi, là chiều trăng, nhớ...
Nhớ em xa trong chiều
Đứng đầu nỗi nhớ là yêu
Yêu em, yêu em như thế trăng chiều
Xa xăm, dù yêu, dù yêu
Đến tận ngàn năm thì em vẫn cứ, xa xăm trăng chiều

 Chiều trăng
Hoàng Minh Nhân

đứng đầu nỗi nhớ là em
cho anh đứng lặng bên em
trăng chiều
đứng đầu trong mọi tình yêu
là em
nỗi nhớ trăng chiều
rừng xa
đứng đầu nỗi nhớ rừng xa
là trăng chiều nhớ
em xa
trăng chiều
đứng đầu nỗi nhớ là yêu
yêu em như thể trăng chiều
xa xăm
dù yêu đến tận ngàn năm
thì em vẫn cứ
xa xăm
trăng chiều…

Bình luận (0)