Chiều trăng
CHIỀU TRĂNGNhạc: Phan NgọcThơ: Hoàng Minh NhânTrình bày: Hoàng Thu.****************Đứng đầu nỗi nhớ là em, là emCho anh, cho anh đứng lặngBên em, bên em trăng chiềuĐứng đầu nỗi nhớ trong mọi tình yêuLà em, là em nỗi nhớ trăng chiều biển khơiĐứng đầu nỗi nhớ biển khơi, là chiều trăng, nhớ...Nhớ em xa trong chiềuĐứng đầu nỗi nhớ là emYêu em, yêu em như thế trăng chiềuXa xăm, dù yêu, dù yêuĐến tận ngàn năm thì em vẫn thế, xa xăm trăng chiềuChiều trăngHoàng Minh Nhâmđứng đầu nỗi nhớ là emcho anh đứng lặng bên emtrăng chiềuđứng đầu trong mọi tình yêulà emnỗi nhớ trăng chiềurừng xađứng đầu nỗi nhớ rừng xalà trăng chiều nhớem xa trăng chiềuđứng đầu nỗi nhớ là yêuyêu em như thể trăng chiềuxa xămdù yêu đến tận ngàn nămthì em vẫn cứxa xămtrăng chiều…