Chiều quê

Đóng góp: Duong Toan Thiên

Bình luận (2)

  1. Duong Toan Thiên

    Xin lỗi anh Ngọc Thạch, Trang Nhung này là Trang Nhung (2) đấy ạ. Mong anh xử lý giúp, xin cảm ơn.

  2. Ngọc Thạch

    Đề nghị nhạc sĩ Dương Toàn Thiên cho biết nhạc sĩ ghi Trang Nhung hát bài này là Trang Nhung nào vì trên trang có 2 Trang Nhung: một TN là ca sĩ ĐTNVN hát cả tân nhạc và cải lương chúng tôi ghi là Trang Nhung, một TN quê Quảng Ninh sống ở TP Hồ Chí Minh hát tân nhạc chúng tôi ghi là Trang Nhung (2) nhưng khi gửi bài nhạc sĩ ghi là Trang Nhung tức là Trang Nhung của ĐTNVN, nay đã nghỉ hưu. Do chưa xác định nên chúng tôi tạm chưa ghi tên người trình bày. Xin cảm ơn.