Chiến sĩ vô danh

Đóng góp: Anh Thư
CHIẾN SĨ VÔ DANH


Chúng ta là nhựa sống, người mẹ là thân cây 
Một ngày còn vắng bóng, mẹ thương nhớ héo gầy
Chúng ta là chim chích, lòng mẹ là rừng xanh
Chim rừng khi xa cách, rừng buồn cũng bớt xanh.

Chúng ta là giọt máu, của bầu máu mẹ hiền
Tổ quốc cần máu chảy, máu chảy ắt ruột mềm 
Tuy rừng khô lá úa, tuy máu chảy ruột mềm 
Tiếc chi đôi bầu sữa, mẹ giữ con bên thềm.

Ai danh thơm bát ngát, nổ súng giết địch thù 
Chiến trường khi gửi xác, danh lừng lẫy ngàn thu 
Ai tung mây lướt gió, cưỡi muôn sóng chập chùng 
Để toàn dân nhắc nhở đoàn chim Việt anh hùng.

Rừng xanh ơi! Chỉ rừng xanh im tiếng, lòng mẹ là rừng xanh 
Biết chăng còn lưu luyến người chiến sĩ vô danh...


Bình luận (0)