Chiến sĩ Việt Nam

Bản nhạc

CHIẾN SĨ VIỆT NAM

Tác giả: Văn Cao

 

Bao chiến sĩ anh hùng
Lạnh lùng vung gươm ra sa trường.
Quân xung phong, nước Nam đang chờ mong tay người.
Hồn sông núi khí thiêng ghi muôn đời.
Ngựa phi nơi xa kìa nghe súng vang bên trời điệu kèn rộn ràng.
Là trang nam nhi
Quyết chiến sa trường
Sống thác coi thường
Mong xác trăm da ngựa bọc thân thể trai
Bừng nghe dư âm mênh mông
Khúc anh hùng ca reo nơi biên cương
Bao chiến mã lên đường
Giục lòng dân quân thi can trường
Nguyền tranh đấu cho giống nòi
Hận thù bao năm căm lòng đất nước tan tác
Xương máu đang khơi ngòi
Tiếng than nơi nơi
Tháng năm dần trôi
Thề phục quốc. Tiến lên Việt Nam!
Lập quyền dân. Tiến lên Việt Nam!
Ðài hạnh phúc đắp xây tự do
Việt Nam tranh đấu chống quân ngoại xâm.

Bình luận (0)