Chiến binh ca vũ khúc

     Chiến Binh ca vũ khúc


Đêm nay lửa sáng ta nhảy đùa chơi.
Ta vui ca hát cho đời thắm tươi.
Bao nhiêu vui sống tung ra đêm này.
Một, hai, cùng nhảy ta hoà tiếng ca.

1) Tang tính tình, đời ta chiến binh là vui chiến trường.
Tang tính tình, ta đem chiến công xây đời tự do.
Tang tính tình, đời ta chiến binh là vui xóm làng.
Tang tính tình, xây thêm chiến công cho đời ấm no.

2)
Tung cắc tùng, bàn tay của ta từng phen phá đồn.
Tung cắc tùng, thanh đao của ta nhuộm đầy máu tây.
Tung cắc tùng, bàn tay cũa ta từng phen giết thù.
Tung cắc tùng, hương thôn của ta là mồ thực dân.

3)
Ơ ớ hò, ngày mai thắng Tây là vui hát rằng.
Ơ ớ hò, ta trai nước Nam oai hùng truyền lưu.
Ơ ớ hò, ngày mai thắng Tây toàn dân hát mừng.
Ơn đức dài muôn tim khắc ghi cụ Hồ Chí Minh.

Bình luận (1)

  1. Buzoo7732
    Bản thu này chất lượng kém quá. Tuy vậy, nghe kỹ vẫn thấy được cái hào hoa phơi phới của chiến binh ngày ấy.