Chỉ có một trên đời
CHỈ CÓ MỘT TRÊN ĐỜISáng tác: Trương Quang Lục Trình bày: Hiền Thục.***************************** Trên trời cao có muôn ngàn ánh saoTrên đồng xanh có muôn ngàn cây lúaCon chim rừng có muôn ngàn tiếng caCây trong vườn có muôn ngàn lá hoa.Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi !Và mẹ em chỉ có một trên đời !Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi!Và mẹ em chỉ có một trên đời...!