Chỉ có một trên đời
Trên trời cao có muôn ngàn ánh sao,Trên đồng xanh có muôn ngàn cây lúa,Con chim rừng có muôn ngàn tiếng ca,Cây trong vườn có muôn ngàn lá hoa,Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi,Và mẹ em chỉ có một trên đời!(x2)